STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE -OBJEKTI B,C,D
NASELJE VELIKO POLJE U ZAGREBU

 
 
Investitor:
„INVEST ZADAR“ d.o.o.
Rok izvedbe:
travanj 2007. – rujan 2007.
Vrsta radova:
GRAĐEVINSKI RADOVI na izgradnji 12 stambenih objekata sa 73 stambene jedinice, ukupne bruto površine cca 7.600,00m2
Vrijednost radova:
8.490.000,00 kn+ PDV