STAMBENE GRAĐEVINE U PROSTORNIM CJELINAMA B, C I D
NASELJE SOPNICA – JELKOVEC U SESVETAMA
(OBJEKTI B1/C10/C11/C14/D15)

 
Investitor:
TEHNIKA d.d. ,
Ul. Grada Vukovara 274, Zagreb
Rok izvedbe:
svibanj 2007. do srpanj 2008.
Vrsta radova:
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKO-INSTALATERSKI RADOVI, izgradnja 5 stambeno poslovnih objekata sa ukupno 125 stanova i 12 poslovnih prostora, neto površine cca 11.000,00 m2
Vrijednost radova:
55.260.000,00 kn + PDV