Stambeno-poslovna zgrada Tuškanova-Banjavčićeva

 
 
Investitor:
Projekt Tuškanova d.o.o.,
Trg žrtava fašizma 14/I,
10000 Zagreb
Rok izvedbe:
11/2009
BRP:
14.000 m2
Vrijednost radova:
60.450.000,00 kn bez PDV-a